Chi bộ Khoa Cơ sở tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2016

Thực hiện Quyết Định số: 262 - QĐ/Th.U về việc Kết nạp Đảng viên  của BTV Thành uỷ Vinh ký ngày 25 tháng 5 năm 2016, Được sự nhất trí của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, ngày 8 tháng 6 năm 2016 Chi bộ Khoa Cơ sở tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng Trần Thị Thiên Hương và Cao Thị Phương Thảo  vào Đảng cộng sản Việt Nam. 

Hình ảnh Nghi thức Lễ kết nạp

 Lễ kết nạp đảng viên mới rất vinh dự chào đón Đ/c: TS Dương Xuân Thao Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng nhà trường, Đ/c Ngô Xuân Thành Phó Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí trong BCH đảng uỷ, các đồng chí Bi thư chi bộ các Phòng, Khoa về dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ Khoa tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới

Đồng chí Trần Thị Thiên Hương và đồng chí Cao Thị Phương Thảo từ khi về công tác tại Khoa Cơ sở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An các đồng chí luôn phấn đấu rèn luyện bản thân, phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu và tiên phong trong mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bản thân có lập trường kiên định vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trường chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tư tưởng phấn đấu vào Đảng trong sáng lành mạnh, được quần chúng và các tổ chức đoàn thể tin tưởng quí mến.

Đ/c: Trần Thị Thiên Hương tuyên thề trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đ/c: Cao Thị Phương Thảo tuyên thề trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong buổi lễ Đ/c Lê Viết Vinh Bí thư chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, chấp hành và thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ của Đảng viên đã tuyên thề, quyền lợi của đảng viên, không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, trong thời gian 12 tháng dự bị 2 đồng chí phải tham gia lớp Đảng viên mới và một số nhiệm vụ trọng trách của đảng viên mới sau khi kết nạp.

Chi bộ Khoa Cơ sở phân công đồng chí Trần Hà Lan tiếp tục giúp đỡ theo dõi, dìu dắt đồng chí Trần Thị Thiên Hương và đồng chí Nguyễn Thị Hải Hậu tiếp tục giúp đỡ theo dõi, dìu dắt đồng chí Cao Thị Phương Thảo trong 12 tháng dự bị kể từ ngày kết nạp đến khi chuyển đảng chính thức.

 

Một số hình ảnh sau buổi lễ

 
 
 
                                                                                                                                                   Hình Ảnh: Quốc Sơn
                                                                                                                                             Tin bài: Viết Vinh
 
 
 
 
Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh