Th.sỹ Hoàng Hà bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp trường năm 2019

       Chiều ngày 5/6/2019 tại phòng họp A1, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài NCKH cấp trường năm 2019 của chủ nhiệm đề tài Th.sỹ Hoàng Hà - Tổ Tin học - Khoa cơ sở. Tên đề tài: "Ứng dụng mô hình cân bằng cấu trúc SEM vào nghiên cứu Marketing", Mã số: T2018-23.

        Đề tài đã nghiên cứu:

                 + Nghiên cứu về lý thuyết mô hình cân bằng cấu trúc SEM.

          + Các bước ứng dụng SEM trong nghiên cứu MKT.
          + Ứng dụng mô hình cấu trúc SEM vào ví dụ nghiên cứu cụ thể.
Đề tài đã được hội đồng đánh giá cao về hàm lượng khoa học và có ý nghĩa thực tiễn.
 
Tin bài : Bùi Đình Thắng; Ảnh: Văn Chung

 

Tags: