Th.sỹ Ngụy Vân Thùy bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp trường năm 2019

            Chiều ngày 2/10/2019 tại phòng họp A1, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài NCKH cấp trường năm 2019 của chủ nhiệm đề tài Th.sỹ Ngụy Vân Thùy - Tổ Ngoại Ngữ - Khoa Sơ Sở. Tên đề tài: "Mối liên hệ giữa chiến lược học ngôn ngữ và kết quả học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An", Mã số: T2019-15.

            Đề tài được nghiên cứu để tìm ra mối liên hệ giữa chiến lược học ngôn ngữ và kết quả học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhằm định hướng và đề xuất một số chiến lược học ngôn ngữ phù hợp, giúp SV nâng cao hiệu quả học tiếng Anh và tiếp cận với môi trường học năng động ở bậc học đại học.

            Đề tài tập trung vào các nội dung:

  • Thực trạng việc sử dụng chiến lược học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học kinh tế Nghệ An. 
  • Mối liên hệ giữa chiến lược học ngôn ngữ với kết quả học tập môn tiếng Anh
  • Các nhóm chiến lược học ngôn ngữ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

           Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Tin bài và Ảnh: Bùi Đình Thắng

Tags: