Tình hình kinh tế tháng 3 và quý I/2015

Tăng  trưởng  của  nhóm  các  nước  phát  triển  tiếp  tục  chiều  hướng  cải  thiện trong khi các nước BRICS chậm lại. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ và tài khóa do tăng trưởng còn nhiều bất trắc và giá hàng hóa thế giới tiếp tục xu hướng giảm;  Tăng trưởng và sản xuất trong nước  tiếp tục cải thiện  nhờ cải thiện cả về tổng  cầu và tổng cung.

Điều này tác động tích cực đến thu ngân sách nhà nước giúp bù đắp ảnh hưởng tiêu cực do giá dầu giảm. Trong khi đó, ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững; Dự  báo  năm  2015,  tăng  trưởng  có  khả  năng  vượt  mục  tiêu,  đạt  mức  6,5%. Đồng thời lạm phát cơ bản vào khoảng 3,5% tạo dư địa cho điều chỉnh giá các hàng hóa cơ bản.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 3 và quý I/2015 của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Nội dung báo cáo xem tại đây!

(Theo Tapchitaichinh.vn)

Tags: