Tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đạt kỷ lục hơn 6 triệu tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu về hoạt động của các tổ chức tín dụng cập nhật đến 31/8/2014. Theo đó, tại thời điểm cuối tháng 8, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 6 triệu tỷ đồng (chính xác là 6.066.299 tỷ), tăng 4,48% so với cuối năm 2013 và là con số cao kỷ lục kể từ khi NHNN chính thức công khai các số liệu này hồi tháng 6/2012.

Trong số các nhóm TCTD thì tổng tài sản của tổ chức tín dụng hợp tác đạt mức tăng trưởng mạnh nhất với 14,37%, tiếp đến là nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước với 6,19% và của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng 4,4%. Tổng tài sản của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài giảm 1,42% trong 8 tháng đầu năm nay còn của các công ty tài chính, cho thuê giảm 5,35%.

Về con số tuyệt đối, tổng tài sản của các ngân hàng thương mại nhà nước đứng đầu với gần 2,67 triệu tỷ đồng (chính xác 2.659.913 tỷ), tiếp đến là của nhóm cổ phần với hơn 2,56 triệu tỷ (2.567.005 tỷ).

Riêng trong tháng 8, tổng tài sản của nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần ấn tượng nhất khi thêm được hơn 57.500 tỷ đồng so với cuối tháng 7. Trong khi đó, tổng tài sản của các ngân hàng nhóm thương mại nhà nước giảm hơn 2.200 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các TCTD đạt kỷ lục hơn 6 triệu tỷ đồng (1)

                                  Tăng trưởng tổng tài sản của các TCTD trong 8 tháng đầu năm 2014 (nguồn: NHNN)

 

Một số liệu khác về hoạt động của các tổ chức tín dụng cho thấy, vốn tự có của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 8 đạt 492.984 tỷ đồng, tăng 2,69% so với cuối năm 2013 và cũng tăng tốt hơn mức 2,37% của 7 tháng đầu năm. Tất cả các nhóm TCTD đều đạt mức tăng trưởng dương về vốn tự có, thay vì vẫn còn nhóm bị âm (ngân hàng thương mại nhà nước) như số liệu cuối tháng 7.

Về vốn điều lệ, NHNN ghi nhận các ngân hàng thương mại nhà nước đã tăng được hơn 4.000 tỷ đồng vốn trong riêng tháng 8, còn vốn của các nhóm khác không mấy thay đổi. Tính đến cuối tháng 8, vốn điều lệ toàn hệ thống đạt 434.930 tỷ đồng, tăng 3,12% so với cuối 2013.

Về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tất cả các nhóm tổ chức tín dụng đều đạt yêu cầu của NHNN là trên 9%. Tuy nhiên nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước đang có CAR thấp nhất là 10,21%, tiếp đến nhóm cổ phần đạt 12,41%.

(Theo Infonet)

Tags: