Lịch phân công hướng dẫn Khóa luận ĐHLTCQ Khóa 1

Bộ môn kế toán - Khoa Kế toán phân tích thông báo lịch hướng dẫn và danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận ĐHLTCQ khóa 1 của các đề tài như sau:

1. ĐỀ TÀI BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH:

ĐỀ TÀI BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH -  CÔ VÂN HÀ 0913.088.446
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Nguyễn Thị Ba   01    
2 Trần Thị Thùy Dung   01    
3 Lê Thị Hà   01    
4 Phạm Thị Hà   01    
5 Nguyễn Thị Hảo   01    
6 Phạm Thị Ngọc   01    
7 Lê Thị Kim Nhung   01    
8 Nguyễn Thị Phương   01    
9 Hồ Đình Quỳnh   01    
10 Trương Thị Quỳnh   01    

ĐỀ TÀI BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH -  CÔ TRÀ 0913.693.067

TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Nguyễn Thị Quỳnh Trang   01    
2 Hoàng Thị Trà   01    
3 Trần Thị Trâm   01    
4 Trần Thị Lê Vân   01    
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng   02    
6 Nguyễn Thị Minh Châu   02    
7 Hoàng Thị Bích Thảo   02    
8 Cao Thị Hải   02    
9 Nguyễn Mỹ Linh   02    
10 Nguyễn Thị Thảo   02    
ĐỀ TÀI BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH -  CÔ HUYỀN 0917.794.986
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh B   02    
2 Nguyễn Thị Trang B   02    
3 Phan Công Danh   02    
4 Bùi Phương Linh   02    
5 Phan Huy Tráng   02    
6 Trần Tố Loan   02    
7 Nguyễn Thị Thùy Liên   02    

2. ĐỀ TÀI TIỀN LƯƠNG

HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TIỀN LƯƠNG - CÔ YẾN 0913.355.057
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Phạm Thị  Mai Chi   01    
2 Lê Anh Tuấn   01    
3 Nguyễn Thị Minh   02    
4 Dương Thị Minh   02    
5 Nguyễn Thị Linh   02    
6 Nguyễn Thị Trang A   02    
7 Nguyễn Thị Huyền Trang   02    
8 Trần Thị Thắm B   02    
9 Ngô Thị Hiền   02    
10 Lê Thị Trang   02    
HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TIỀN LƯƠNG - THẦY GIÁP 0945.813.888
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Hoàng Hương Giang   02    
2 Nguyễn Thị Thu Hằng   02    
3 Lê Thị Quyên   02    
4 Lê Thị Thu Trang   02    
5 Nguyễn Thị Thùy Dung   02    
6 Trần Hữu Hoàn   02    
7 Hoàng Thùy Dung   02    
HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TIỀN LƯƠNG - CÔ THƯƠNG 0914.507.595
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Nguyễn Như Linh   02    
2 Nguyễn Thị Huế   02    
3 Hoàng Thị Trang   02    

3. ĐỀ TÀI NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU - CÔ THANH VÂN 0942.179.696
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Nguyễn Thị Vân Anh   01    
2 Nguyễn Thị Linh Chi   01    
3 Bùi Thị Hải Hà   01    
4 Phan Thị Bình   01    
5 Phạm Đức Duẩn   01    
6 Phạm Đức Hải   01    
7 Lê Thị Hồng Hạnh   01    
8 Nguyễn Thị Hằng   01    
9 Cù Thị Thùy Linh   01    
10 Lê Thị Thúy Niềm   01    
11 Hoàng Thị Phương   01    
12 Nguyễn Thị Như Quỳnh   01    
13 Cao Thị Sâm   01    
14 Hồ Vĩnh Sơn   01    
15 Nguyễn Thị Thanh Tâm   01    
16 Nguyễn Văn Thái   01    
17 Phạm Thị Hồng Thắm   01    
18 Hồ Đức Tùng   01    
19 Đặng Thị Hải Yến   01    
20 Phạm Thị Hoài Thu   01    
HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU - CÔ HOÀNG HIỀN 0946.389.942
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh A   02    
2 Nguyễn Thị Như Ngọc   02    
3 Đặng Ngọc Dung   02    
4 Phạm Thị Thu   02    
5 Bùi Gia Quyền   02    
6 Nguyễn Thảo Nguyên   02    
7 Phạm Thị Ngọc   02    
8 Trần Thị Thắm A   02    
9 Phạm Thị Quỳnh   02    
10 Đỗ Thị Ly Na   02    
11 Hồ Thị Hoài Thương   02    
12 Nguyễn Văn Sâm   02    
13 Nguyễn Thị Thúy An   02    
14 Phạm Thị Thơm   02    
HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU - CÔ THÚY HẰNG  0977.400.187
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Phan Công Huy   02    
2 Lương Phương Chi   02    
3 Đặng Thị Thúy Hằng   02    
4 Biện Thị Thơ   02    

4. ĐỀ TÀI TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

ĐỀ TÀI TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - CÔ HOÀN 0911.171.968
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Nguyễn Tú Anh   01    
2 Nguyễn Thị Hồng Ánh   01    
3 Hồ Thị Thu Hằng   01    
4 Lê Thị Hoài Hương   01    
5 Trần Lê Mai Linh   01    
6 Nguyễn Thị Khánh Chi   01    
7 Tôn Thị Yến   02    
8 Nguyễn Thị Nguyệt   02    
9 Lê Thị Bích Ngọc   02    
10 Nguyễn Thị Hoa   02    
11 Nguyễn Thị Vinh   02    
12 Đặng Thị Yến   02    
13 Phan Thị Hoàn   02    
14 Nguyễn Thị Dung   02    

5. ĐỀ TÀI NGÂN SÁCH XÃ

ĐỀ TÀI NGÂN SÁCH XÃ - CÔ HOÀN 0911.171.968
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Trần Trọng Quý   01    

6. ĐỀ TÀI NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

ĐỀ TÀI NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - CÔ YẾN 0913.355.057
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Hoàng Phương Thảo   01    

7. ĐỀ TÀI TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

ĐỀ TÀI TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT - CÔ HOÀN 0911.171.968
TT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
1 Nguyễn Thị Diệu Linh   01    
2 Nguyễn Thị Liên   02    

                                                                                                                                                 BỘ MÔN KẾ TOÁN

                                                                                                                                           KHOA KẾ TOÁN PHÂN TÍCH

Tags: