Thông báo lịch duyệt đề cương cho sinh viên CĐ Kế toán K8

Thông báo lịch duyệt đề cương chi tiết cho sinh viên CĐ Kế toán Khóa 8

Khoa Kế toán - Phân tích thông báo cho sinh viên Cao đẳng kế toán Khóa 8 về lịch duyệt đề cương chi tiết vào ngày 10/04/2015, cụ thể như sau:

STT ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN CÁC LỚP BUỔI PHÒNG
1 Nguyên liệu vật liệu Cô Hoàng Hiền K8.01, 02, 03, 04 Sáng 10/04 D1.1
2 Nguyên liệu vật liệu Cô Tâm K8.05, 06, 07, 08 Sáng 10/04 D1.3
3 Nguyên liệu vật liệu Cô Hoa K8.09, 10, 11, 12, 17 Sáng 10/04 D1.4
4 Bán hàng Cô Minh Hằng K8.07, 08, 09, 10 Sáng 10/04 D2.1
5 Thành phẩm Thầy Giáp Tất cả các lớp Sáng 10/04 D2.2
6 Chi phí sản xuất Cô Hoàn Tất cả các lớp Sáng 10/04 D2.3
7 Tiền lương Cô Yến K8.01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11 Chiều 10/04 D2.1
8 Tiền lương Cô Thương K8.05, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Chiều 10/04 D2.2
9 Bán hàng Cô Vân Hà K8.01, 02, 03, 04, 05, 06 Chiều 10/04 D2.3
10 Bán hàng Cô Trà K8.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Chiều 10/04 D2.4
11 Nguyên liệu vật liệu Cô Thanh Vân K8.13, 14, 15, 16 Chiều 10/04 D1.5
12 Xác định kết quả kinh doanh Cô Cẩm Vân Tất cả các lớp Chiều 10/04 D1.1
13 Vốn bằng tiền Cô Xuân K8.01, 02, 03 Chiều 10/04 D1.3
14 Vốn bằng tiền Cô Huyền K8.04, 05, 06 Chiều 10/04 D1.4
15 Vốn bằng tiền Cô Võ Hằng K8.07, 08, 09 Chiều 10/04 D3.3
16 Vốn bằng tiền Thầy Ký K8.10,11, 12, 16 Chiều 10/04 D3.1
17 Vốn bằng tiền Cô Thoa K8.13, 14, 15, 17 Chiều 10/04 D3.2

Yêu cầu:

1. Sinh viên xem lịch duyệt đề cương và đi đầy đủ, đúng giờ.

2. Thời gian:  

+ Buổi sáng:    Từ 7h15

+ Buổi chiều:   Từ 13h30

                                                                      

BỘ MÔN KẾ TOÁN - KHOA KẾ TOÁN PHÂN TÍCH

Tags: