Thông báo lịch hướng dẫn buổi 7 cho sinh viên CĐ Kế toán Khóa 9

Khoa Kế toán - Phân tích thông báo cho sinh viên cao đẳng kế toán Khóa 9 về lịch hướng dẫn buổi thứ 7 (Sáng chủ nhật, ngày 27/03/2016), giai đoạn thực tập tại trường như sau:

STT Lớp Phòng Buổi Giảng viên
1 K9.01   Sáng  Cô Võ Thúy Hằng
2 K9.02   Sáng Cố Nguyễn Thanh Vân
3 K9.03   Sáng Cô Phạm Nguyệt Thương
4 K9.04   Sáng Cô Trần Thị Hương Trà
5 K9.05   Sáng Cô Lê Thị Yến
6 K9.06   Sáng Cô Nguyễn Kim Diệp Long

Yêu cầu:

1. Sinh viên xem lịch hướng dẫn và đi đúng giờ.

2. Khi đi nghe hướng dẫn, sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên và toàn bộ tài liệu thực hành.

3. Thời gian bắt đầu: 7h15

 

                                                                      

BỘ MÔN KẾ TOÁN - KHOA KẾ TOÁN PHÂN TÍCH

Tags: