HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỀ “CMCN 4.0 VỚI GDĐH VIỆT NAM” (Tháng 5/2018)

Viết tắt trong bài: CMCN 4.0: Cách mạng công nghiệp 4.0; GDĐH: Giáo dục đại học.

          Sáng 11/5/2018 tại Hội trường A - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật cấp khoa do hai giảng viên Nguyễn Thị Hồng Ngọc và Hồ Thị Hằng thuộc tổ Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (QTKD) thực hiện có chủ đề: “Cách mạng công nghiệp 4.0 với Giáo dục đại học Việt Nam”.

          Tham dự buổi học thuật gồm có TS. Nguyễn Công Trường – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Thị Tùng – Phó trưởng khoa Lý luận chính trị; TS. Đặng Thị Thảo – Trưởng khoa Kinh tế -  QTKD; TS. Hồ Thị Hiền – Phó trưởng khoa Kinh tế - QTKD; và các giảng viên khoa Kinh tế - QTKD.

IMG_0363

          Buổi học thuật được thực hiện dưới hình thức thuyết trình bằng máy chiếu có tương tác với người nghe bằng vấn đáp: người thuyết trình nêu luận điểm và đặt câu hỏi cho khán giả, đồng thời khán giả cũng đặt câu hỏi chất vấn cho người thuyết trình giải đáp. Nội dung trao đổi là CMCN 4.0 với GDĐH Việt Nam.

          Buổi học thuật được chia làm ba phần: (i) Tổng quan Cách mạng công nghiệp 4.0; (ii) Thực trạng Giáo dục đại học Việt Nam trước CMCN 4.0; (iii) Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình giáo dục 4.0 vào giáo dục đại học Việt Nam và liên hệ thực tiễn một số trường đại học.

          Khái niệm CMCN 4.0 có từ khi nào? CMCN 4.0 đã bắt đầu từ bao giờ? Cụ thể là ở đâu? Hiện nay cuộc CMCN 4.0 này đã hiện diện ở Việt Nam chưa? đó là phần vấn đáp nhóm tác giả đã trình bày để trao đổi chung trong phần (i). Xa hơn nữa trong phần này, nhóm tác giả đã nêu câu hỏi trực diện rằng hiện nay, trường ĐH Kinh tế Nghệ An đã có những biểu hiện về việc áp dụng những công nghệ từ CMCN 4.0 hay chưa? Hay ĐH Kinh tế Nghệ An có đang “tham dự” trực tiếp hay gián tiếp vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hay không? Câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ các giảng viên đến dự buổi hội thảo.

IMG_0369

Nội dung phần (ii) trình bày về thực trạng Giáo dục Việt Nam, căn cứ vào thực trạng, nhóm tác giả đã nêu các luận điểm về những tồn tại của nền GDĐH Việt Nam hiện nay đang đối mặt đáng chú ý như: nội dung đào tạo tại các tổ chức GDĐH của Việt Nam hiện nay còn nặng về lý thuyết, có sự chênh lệch giữa chuẩn mực đào tạo trong nước và quốc tế; chưa tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại của thế giới; chất lượng đào tạo chưa cao, sinh viên ra trường cần được đào tạo lại chiếm tỷ lệ lớn; hạn chế về khả năng nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu.

          Phần (iii) đề xuất giải pháp cho các giảng viên và công tác quản trị tại các tổ chức GDĐH Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. Đối với các giảng viên, nhóm tác giả đề xuất cần nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học để áp dụng những thành tựu từ CMCN 4.0. Các giảng viên có thể áp dụng thêm mô hình đào tạo trực tuyến, công nghệ dạy học mới, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đối với công tác quản trị tổ chức GDĐH, cần có định hướng đào tạo phù hợp với CMCN 4.0, cập nhật nội dung chương trình đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, đảm bảo nhân sự công nghệ thông tin, đào tạo hướng đến kỹ năng đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0.

IMG_0371

          Đánh giá về nội dung buổi hội thảo cấp khoa, thầy Nguyễn Công Trường góp ý nên tập trung vào một vài nội dung và lựa chọn những trường hợp thành công cụ thể, tiêu biểu trong cuộc CMCN 4.0 để buổi hội thảo đạt được tính lợi ích, tính hiệu quả cao hơn. Thầy chúc mừng và cảm ơn nhóm tác giả đã thực hiện thành công buổi hội thảo cấp khoa.

          Kết thúc buổi hội thảo cấp khoa về chủ đề CMCN 4.0 với GDĐH Việt Nam, Cô Đặng Thị Thảo kết luận, nhóm tác giả đã trình bày được tổng quan nội dung của cuộc CMCN 4.0 giúp người nghe nhận thức theo trình tự khoa học về cuộc cách mạng này. Buổi hội thảo cho thấy nhận thức khác nhau giữa các giảng viên trong trường, giúp mọi người nhận ra sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh, đồng thời tiếp cận đến nhận thức chung về cuộc CMCN 4.0. Về vấn đề giải pháp cho GDĐH Việt Nam, cô đánh giá rằng đây là một nội dung có phạm vi rộng, các tác giả có thể bổ sung nội dung trường ĐH Kinh tế Nghệ An trong cuộc CMCN 4.0 hiện nay như thế nào? Có thể đề xuất giải pháp gì riêng đối với trường? Cô cho biết trong quá trình xây dựng khung chương trình của trường hiện nay đang thiếu nội dung về CMCN 4.0, buổi hội thảo đã đặt ra vấn đề cần thiết có những hành động cụ thể về CMCN 4.0 và cô cảm ơn nhóm tác giả đã thực thiện buổi hội thảo về nội dung này.

          Bên cạnh ưu tiên hàng đầu cho các hoạt động tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, việc đặt vấn đề cần có những nhận thức và hành động cụ thể trước những tác động từ cuộc CMCN 4.0 trong vai trò là một tổ chức giáo dục đại học – với sứ mạng lưu giữ, nghiên cứu, phát triển và truyền thụ tri thức chung của xã hội đang chạy đua với cuộc cách mạng này – là cần thiết và có tính định hướng.

Khoa Kinh tế - QTKD.

Tags: