• Trao giải cuộc thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2016

  Trao giải cuộc thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 2016

 • Khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

  Khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

 • Hội thảo khoa học: “ Phát huy hiệu quả giờ thảo luận trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”.

  Hội thảo khoa học: “ Phát huy hiệu quả giờ thảo luận trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”.

 • HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

  HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

 • Đ/c Hồ Đức Phớc Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho NGƯT.TS Nguyễn Thị Lan vì đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

  Đ/c Hồ Đức Phớc Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho NGƯT.TS Nguyễn Thị Lan vì đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh