BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Họ và tên: Trần Thị Bình

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng Khoa

Địa chỉ: Số 36 – Khối Trung Định – Phường Hưng Dũng – Tp Vinh

Điện thoại: 0989.389.596

Email: tranbinhcdkt.cea@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Tùng

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa.

Địa chỉ: Số 313, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, Tp Vinh

Điện thoại: 0945.328.877

Email: tungktna@gmail.com

 

Tags: