BỘ MÔN NGUYÊN LÝ VÀ LỊCH SỬ CÁC HTKT


Họ và tên: Nguyễn Thị Tùng

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn

Địa chỉ: Số 313, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, Tp Vinh

Điện thoại: 0945.328.877

Email: tungktna@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Thị Bình

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng Khoa

Địa chỉ: Số 36 – Khối Trung Định – Phường Hưng Dũng – Tp Vinh

Điện thoại: 0989.389.596

Email: tranbinhcdkt.cea@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng Công đoàn.

Địa chỉ: Số nhà 02, Ngõ 09, Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình – Tp Vinh.

Điện thoại: 0917.782.287

Email: kimdung8668@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thương Uyên

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Số 15, Ngõ số 4,Trần Quốc Toản, Hà Huy Tập – Tp Vinh.

Điện thoại: 0983.805.784

Email: nguyenuyencdktktna@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lam

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Số 21, Nguyễn Đức Mậu, Khối 12, Trường Thi – Tp Vinh.

Điện thoại: 0986.054.665

Email: nguyenphuonglam25061984@gmail.com

Tags: