BỘ MÔN TTHCM VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

Họ và tên: Nguyễn Khánh Ly

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên, Phó bộ môn

Địa chỉ:  Phòng 501 - Chung cư Tân Phát - P. Vinh Tân - Tp Vinh

Điện thoại: 0917.755.629

Email: nkly.ktkt252@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Cường

Học hàm – Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Tầng 1 – KTX Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Điện thoại: 0917.107.268

Email: thuycuong.cdkt@gmail.com

 

Họ và tên: Hoàng Nam Hưng

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Hà Huy Tập – Tp Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0989.555.834

Email: namhungktkt@gmail.com

 

Họ và tên: Hồ Thị Bích Ngọc

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Hà Huy Tập, Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0917.893.737

Email: hobichngoc.ct@gmail.com

 

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hoài

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An

Điện thoại: 0973.993.714

Email: hoai29ktkt.na@gmail.com

Tags: