GIÁO VỤ KHOA

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo vụ khoa

Địa chỉ: Đường Tống Duy Tân – Hà Huy Tập – Tp Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0914.636.336

Email: nguyentuyetktna@gmail.com

 

Tags: