Home/CƠ CẤU TỔ CHỨC/GIÁO VỤ KHOA
Home/CƠ CẤU TỔ CHỨC/Giáo vụ khoa
Home/CƠ CẤU TỔ CHỨC/GIÁO VỤ KHOA
Home/CƠ CẤU TỔ CHỨC/GIÁO VỤ KHOA
Home/Cơ cấu tổ chức/GIÁO VỤ KHOA

GIÁO VỤ KHOA

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giáo vụ khoa

Địa chỉ: Hà Huy Tập – Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0914.636.336

Email: nguyentuyetktna@gmail.com

 

Tags: