Home/Giới thiệu khoa LLCT

Giới thiệu khoa LLCT

  • Giới thiệu về Khoa Lý luận chính trị

    Giới thiệu về Khoa Lý luận chính trị

    Khoa Lý luận Chính trị của trường Đại học Kinh tế Nghệ An được thành lập tháng 09 năm 2015 theo Quyết định số 243/QĐ-ĐHKT trên cơ sở Bộ môn Lý luận Chính trị của trường Cao đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An.

 1