KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HOÀN THÀNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2016 – 2017, ngày 28/11/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Phát huy hiệu quả giờ thảo luận trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”. Đề tài do NGƯT.TS Nguyễn Thị Lam làm Chủ nhiệm cùng với các cộng sự: ThS. Nguyễn Mạnh Hưng, ThS. Hoàng Nam Hưng, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, ThS. Nguyễn Thị Thương Uyên, ThS. Nguyễn Thị Lam giảng viên Khoa Lý luận chính trị thực hiện.

TS. Nguyễn Công Trường, Trưởng phòng KH và HTQT thông qua quyết định Hội đồng thẩm định

      Đến dự buổi thẩm định đề tài, có Ths. Chu Thị Hải, trưởng Phòng Thanh tra khảo thí, Ths. Tăng Văn Tân, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, hội đồng khoa học, toàn bộ giảng viên Khoa Lý luận chính trị ( kể cả giảng viên kiêm nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Mai Anh, Ths. Nguyễn Quốc Sơn) và các bạn sinh viên đại diện một số  lớp trong trường.

NGƯT.TS. Nguyễn Thị Lan thay mặt các tác giả trình bày báo cáo tóm tắt đề tài

         Trên cơ sở đánh giá thực trạng, các tác giả đề tài đã đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả giờ thảo luận trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn học này nói riêng cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung.

          Đề tài tập trung giải quyết ba vấn đề cơ bản:     

          - Làm rõ một số vấn đề  về giờ thảo luận trong giảng dạy các môn  Lý luận chính trị theo Chương trình đào tạo các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

          -  Đánh giá thực trạng thực hiện giờ thảo luận trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          -  Đề xuất một số giải pháp để góp phần phát huy hiệu quả giờ thảo luận  trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị.

  

ThS. Nguyễn Quốc Sơn, Phản biện 1 trình bày nhận xét

TS. Nguyễn Thị Tùng, phản biện 2 trình bày nhận xét   

     Công trình khoa học này là kết quả của sự chuẩn bị công phu và thực hiện thí điểm trong một thời gian dài và đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số sinh viên. Các tác giả đã tiến hành hai đợt điều điều tra: Đợt 1 từ năm 2009 - 2015 với 772 phiếu trên 19 lớp ĐH và CĐ. Đợt 2 từ khi triển khai thực hiện đề tài tháng 5/2016 với 500 sinh viên trên 12 lớp. Kết quả điều tra đã cung cấp những ý kiến và số liệu có giá trị cho việc nghiên cứu đề tài. 

 

ThS. Nguyễn Khánh Ly, ủy viên hội đồng, nhận xét đề tài 

TS. Nguyễn Công Trường, Thư ký hội đồng, nhận xét đề tài

          Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được và khả năng ứng dụng của đề tài vào thực tiễn,  Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại  Tốt với số điểm 90,6 . Các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp rất có giá trị giúp nhóm thực hiện đề tài điều chỉnh hệ thống giải pháp để áp dụng ở giai đoạn 2 hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, các tác giả sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện các giải pháp để thực hiện giai đoạn 2: ứng dụng vào quá trình giảng dạy.

ThS. Chu Thị Hải  góp ý về giải pháp của đề tài

ThS. Tăng Văn Tân góp ý về giải pháp của đề tài

          Hiện nay, trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Thời lượng học phần rút ngắn buộc sinh viên phải tăng giờ tự học, tự nghiên cứu nên việc chú trọng phát huy hiệu quả giờ thảo luận càng có ý nghĩa to lớn.

Đại diện sinh viên phát biểu ý kiến góp ý cho đề tài 

          Kết quả của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các khoa chuyên môn trong nhà trường nói chung và Khoa Lý luận chính trị nói riêng để vận dụng một cách có hiệu quả trong việc thực hiện giờ thảo luận trong giảng dạy các môn lý luận .

      Nhóm tác giả thực hiện đề tài trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, các Khoa, Phòng, Trung tâm  đã tạo điều kiện giúp đỡ để đề tài được hoàn thành sau hơn 6 tháng thực hiện. Cảm ơn 1272 sinh viên các khóa đã tham gia trả lời phiếu điều tra và nhiều hoạt động khác trong quá trình thực hiện đề tài./.

Bài và ảnh : Mạnh Hưng

Tags:

Bài viết mới