Ban chủ nhiệm khoa - Giáo vụ khoa

Ban chủ nhiệm khoa - Giáo vụ khoa

 Họ và tên: Trương Quang Ngân

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Trưởng khoa

 Điện thoại: 0912321160   /  0383522417

 Mail: ngannhadat@gmail.com

 Địa chỉ: Nghi Phú - TPVinh
 

 

 

 Họ và tên: Võ Thị Dung

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Phó trưởng khoa

 Điện thoại: 0982445986

 Mail: vothidungktna@gmail.com

 Địa chỉ: P.Quán Bàu - TPVinh - Nghệ An
 
 

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Tường

 Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

 Chức vụ: Phó trưởng khoa

 Điện thoại: 0913.055.478

 Mail: ndtuong75@gmail.com

 Địa chỉ: Khối Vĩnh Lâm, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

 

 

Họ và tên: Võ Thị Hải Lê

 Học hàm - Học vị:  Tiến sỹ

 Chức vụ: Phó trưởng khoa

 Điện thoại: 0915226692

 Mail: haile1148@gmail.com

 Địa chỉ: Nhà số 19, Ngõ 1, đường Siêu Hải, Khối 13, P. Cửu Nam, TP.Vinh

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Vũ Bình

 Học hàm - Học vị: Cử nhân kinh tế

 Chức vụ: Giáo vụ khoa

 Điện thoại: 0942059239

 Mail: nguyenvubinhhd@gmail.com

 Địa chỉ: Xóm Mỹ Hậu - Hưng Đông - TP.Vinh - Nghệ An
 
Tags: