Bộ môn Chăn nuôi- Thú y

 

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0914565827

 Mail: maihoaktkt@gmail.com

 Địa chỉ: Mỹ Hậu - Hưng Đông - TPVinh
 

 

 

 Họ và tên: Hoàng Hữu Chất

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0913312139

 Mail: hoanghuuchat@gmail.com

 Địa chỉ: Hưng Đông - TPVinh
 
 
 

 

  Họ và tên: Cổ Thị Khánh

 Học hàm - Học vị: Kỹ sư

 Chức vụ: Giảng viên thực hành

 Điện thoại: 0977440419

 Mail: cothikanh@gmail.com

 Địa chỉ: Hưng Đông - TPVinh - Nghệ An
 
 
 

  Họ và tên: Chu Thị Hải

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0983517252

 Mail: chuhai62@gmail.com

 Địa chỉ: Xóm 2 - Nghi Phú - TP.Vinh - Nghệ An
 
 
 
 
 

Họ và tên: Võ Thị Hải Lê

 Học hàm - Học vị:  Tiến sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0915226692

 Mail: haile1148@gmail.com

 Địa chỉ: Nhà số 19, Ngõ 1, đường Siêu Hải, Khối 13, P. Cửu Nam, TP.Vinh

 

 

Họ và tên: Châu Thị Tâm

 Học hàm - Học vị:  Kỹ sư

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0915127710

 Mail: chautam12345@gmail.com

 Địa chỉ: Hà Huy Tập - TP.Vinh - Nghệ An

 

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Tường

 Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

 Chức vụ: Trưởng bộ môn

 Điện thoại: 0913.055.478

 Mail: ndtuong75@gmail.com

 Địa chỉ: Khối Vĩnh Lâm, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An

 

 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0973355299

 Mail: hienmeoty41@gmail.com

  Địa chỉ: 53-khối 13- đường Nguyễn Sinh Sắc- phường Cửa Nam - tp Vinh- Nghệ An

 
 
 
 

 Họ và tên: Hoàng Thị Xuân Quỳnh

 Học hàm - Học vị: Kỹ sư

 Chức vụ: Giảng viên thực hành

 Điện thoại: 0977481453

 Mail: xuanquynh111088@gmail.com

  Địa chỉ: P.16- Ký túc xã- Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

 
 
 
 

Họ và tên: Nguyễn Thượng Hải

Học hàm- học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0914360713

Email:

 

 

 

  Họ và tên: Phan Thị Dung

 Học hàm - Học vị: Kỹ sư

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0914504782   /     3522859

 Mail:

  Địa chỉ: Nghi Lộc - Nghệ An

Tags: