Bộ môn lâm nghiệp

 Họ và tên: Tăng Văn Tân

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0913040697  /  3831768

 Mail: tangvantan@gmail.com

 Địa chỉ:  Vinh Tân - TPVinh

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Thuý Nga

Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại: 0962040980

Mail: thuyngaktktna@gmail.com

 Địa chỉ: Hà Huy Tập - TPVinh

 
 
 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Trà

 Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0912192234

 Mail: nguyentra87@gmail.com

 Địa chỉ: Hưng Nguyên - Nghệ An

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Quyên

 Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0944156669

 Mail: quyen82@gmail.com

 Địa chỉ: Nghi Thái - Nghi Lộc - Nghệ An

 

 

  Họ và tên: Đỗ Ngọc Đài

 Học hàm - Học vị: Tiến sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0986567908

 Mail: daidn23@gmail.com

  Địa chỉ: Khối 8, Phường Bến Thuỷ, TP. Vinh, Nghệ An

Tags: