Bộ môn Quản lý đất đai

 

  Họ và tên: Trương Quang Ngân

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0912321160   /  0383522417

 Mail: ngannhadat@gmail.com

 Địa chỉ: Nghi Phú - TPVinh
 
 
 
 

  Họ và tên: Trần Thị Vân

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0913827788

 Mail: vantrungnni@gmail.com

 Địa chỉ:  P.Hưng Bình - TPVinh

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại: 0975468015

Mail: nguyenthuydung118@gmail.com

 Địa chỉ: 22, Thành thái, TP.Vinh, Nghệ An

 
 
 
 
 

Họ và tên: Nguyễn Thế Hải

 Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0912583884

 Mail: nguyenthehai@gmail.com

 Địa chỉ: P.Cửa Nam - TP.Vinh - Nghệ An

 

 
 
 

Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

 Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0912829445

 Mail: toanhanh14@gmail.com

 Địa chỉ: Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An

 

 

 

Tags: