Bộ môn Trồng trọt - BVTV

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Tổ  trưởng bộ môn

 Điện thoại: 0982445986

 Mail: vothidungktna@gmail.com

 Địa chỉ: P.Quán Bàu - TPVinh - Nghệ An
 
 
 
 
 
Họ và tên: Vương Thị Thuý Hằng

Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại: 0918484268

Mail: vuongthuyhang.78@gmail.com

 Địa chỉ: Quán Bánh- TP.Vinh- Nghệ An

 
 
 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Lai

 Học hàm - Học vị:  Tiến sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0915771189

 Mail: lainghean@gmail.com

 Địa chỉ: P.Hưng Phúc  - TP.Vinh - Nghệ An

 

 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tiến

 Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0909755909

 Mail: hoangtienktna@gmail.com

 Địa chỉ: Xóm 3- Nghi Kim - TP.Vinh- Nghệ An

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị MinhA

 Học hàm - Học vị:  Kỹ sư

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0915383579    /    3522859

 Mail:

 Địa chỉ: Hưng Dũng  - TPVinh - Nghệ An

 

 

Họ và tên: Nguyễn Viết Hùng

 Học hàm - Học vị:  Kỹ sư

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0989960914   

 Mail:

 Địa chỉ: Mỹ Hậu- Hưng Đông  - TPVinh - Nghệ An

 

 

 

Tags: