Đề cương ôn thi phần tự luận học phần Hoa- cây cảnh. Lớp KHCT K9

Câu 1: Theo các anh (chị) muốn xác định thời vụ trồng hoa cúc ở nước ta để mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào những đặc điểm nào?

Câu 2: Theo các anh (chị) hiện nay có mấy phương pháp nhân giống hoa cúc?  Hãy trình bày phương pháp đó?

Câu 3: Trong kỹ thuật trồng hoa hồng, muốn nâng cao hiệu quả kinh tế thì tiến hành khâu nào quan trọng nhất? Hãy trình bày khâu kỹ thuật đó?

Câu 4: Đối với cây hoa hồng hiện nay thường nhân giống bằng những phương pháp nào? Trình bày phương pháp đó?

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày những yêu cầu về gốc rễ và thân cây của cây thế Việt Nam?

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày những yêu cầu khi chọn cây để làm cây thế? Tất cả các loài cây có đều làm được cây thế không?

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày phương pháp tạo bộ rễ bám đá và gốc bồ ngọn chỉ cho cây cảnh?

Câu 8: Để cây hoa cúc nở hoa đúng thời vụ và đạt năng suất cao thì anh (chị) cần tác động biện pháp kỹ thuật nào?

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày những yêu cầu về bông tán của cây thế Việt Nam?

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày cách tạo bộ rễ khí sinh cho cây cảnh? Có phải tất cả các loài cây đều tạo được rễ khí sinh không? 

Tags: