Giới thiệu về Khoa Nông- Lâm- Ngư

            Khoa Nông - Lâm - Ngư được thành lập theo đề án khi trường được công nhận là Trường Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật Nghệ An năm 2005, nay là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

            Khoa hiện tại có 16 giảng viên, trong đó có 01 tiến sỹ, 12 thạc sỹ và 04 Nghiên cứu sinh, 4 GV dạy giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Khoa chịu trách nhiệm đào tạo 6 chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Trong suốt chặng đường 54 năm qua, khoa Nông-Lâm-Ngư hiện nay mà trước đây là Trường Trung cấp Nông Lâm đã đào tạo hàng nghìn cán bộ trình độ Trung cấp và Cao đẳng cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc miền Trung. Ngoài ra, ở các trung tâm đào tạo của các huyện trong và ngoài tỉnh, nhà trường đã liên kết đào tạo có hiệu quả và ngày càng phát triển thuộc các chuyên ngành Nông Lâm nghiệp mà khoa đang đảm nhận.

             Hằng năm khoa có nhiều đề tài NCKH và SKKN được triển khai thực hiện, chiếm một tỷ lệ cao nhất về số lượng và thành tích so với các khoa trong trường.

 

Sau đây là những ngành và chuyên ngành đã và đang được đào tạo tại trường:

A. Đào tạo hệ đại học:

1. Lâm nghiệp.

2. Quản lý đất đai

3. Chăn nuôi và thú y

4. Khoa học cây trồng

 

B. Đào tạo hệ cao đẳng:

1. Lâm nghiệp. Trong đó có các chuyên ngành: * Quản lý Tài nguyên môi trường rừng.

                                                                            * Lâm nghiệp Xã hội

                                                                            * Lâm sinh.

2. Quản lý đất đai

3. Chăn nuôi và thú y

4. Khoa học cây trồng

 

C. Đào tạo hệ trung cấp:

1. Lâm sinh

2. CNTY

3. Trồng trọt

4. Thuỷ lợi

5. Cơ điện

6. Địa chính