Khoa Nông Lâm Ngư họp đánh giá phân loại viên chức và xét thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018

           Ngày 17 tháng 05 năm 2018 Khoa Nông – Lâm - Ngư đã tiến hành họp đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua năm học 2017 - 2018. Thầy giáo Trương Quang Ngân - Trưởng Khoa chủ trì cuộc họp, cùng tham gia cuộc họp có đầy đủ cán bộ, giảng viên trong khoa. Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Khoa tiến hành đánh giá kết quả công tác trong năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của năm học 2018 – 2019. Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 cho tập thể và cá nhân.

           Các cán bộ, giảng viên trong khoa tự đánh giá kiểm điểm bản thân về mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên 3 tiêu chí: Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên cũng như các nhiệm vụ phân công khác. Tập thể Khoa tiến hành góp ý cho từng cá nhân và tập thể. Trên cơ sở đó tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá phân loại công chức viên chức cho các trường hợp theo 5 loại: chưa hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và  danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

           Thông qua cuộc bình xét, mỗi thành viên đã nhận thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân, để phát huy cũng như khắc phục các tồn tại trong năm học tới. Kết quả cuộc họp là sự thúc đẩy tinh thần thi đua của mỗi cán bộ giảng viên trong những năm học tới.

           Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự phối hợp của các phòng, khoa, đoàn thể, đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm học mới.

           Một số hình ảnh trong cuộc họp:

                                  

                                  

                                  

                                                                  Bài: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Ảnh: Nguyễn Hoàng Tiến

Tags: