Thẩm định đề cương nghiên cứu khoa học cấp trường

         Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp 1 đã diễn ra buổi thẩm định thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học cấp trường do TS. Nguyễn Công Trường làm chủ nhiệm đề tài. Đề cương “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng của cây Gáo ((Anthocepphalus chinensis (Lam)) giai đoạn vườn ươm tại Huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An” thuộc lĩnh vực chuyên môn Lâm Nghiệp, ngành Lâm học.

          Hội đồng gồm có: TS. Đỗ Ngọc Đài – Chủ tịch hội đồng, ThS. Tăng Văn Tân – Phản biện 1, ThS. Trần Thị Thúy Nga – Phản biện 2, ThS. Nguyễn Hoàng Tiến - Ủy viên, ThS. Nguyễn Thị Trà – Thư ký.

          Việc thực hiện và triển khai đề tài là sự  cần thiết để chọn ra loại phân bón lá phù hợp với sinh trưởng của cây Gáo ở giai đoạn vườn ươm nhằm rút ngắn thời gian chăm sóc, giảm chi phí sản xuất, ít gây ô nhiễm môi trường, tạo cây con khỏe mạnh đáp ứng giống cây Gáo phục vụ công tác trồng  rừng hàng năm tại Nghệ An cũng như các tỉnh khác.

                                 

                                                                                 Hội đồng đang tập trung cao độ làm việc

          Nhìn chung nội dung, bố cục và kết cấu các phần tương đối hợp lý, hợp logic, có tính khoa học.  Đề cương đã đưa ra được bốn công thức bón phân khác nhau và bố trí trên ba khối thí nghiệm với một khối thí nghiệm đối chứng. Trên mỗi khối thí nghiệm, đặt 5 điểm quan sát với dung lượng mẫu của mỗi điểm là 30 cây. Với cách bố trí nghiệm như vậy đảm bảo độ tin cậy cho phép để triển khai thực hiện đề cương. Tuy nhiên, các ý kiến đều thống nhất “cần tăng thêm số lần quan sát các chỉ tiêu sinh trưởng” của cây Gáo ở giai đoạn vườn ươm. 

          Sau khi nghe góp ý của các thành viên hội đồng, tác giả đã đã tiếp thu và đồng ý chỉnh sửa, đề cương được thẩm định thông qua và triển khai thực hiện.

                                                                                 Tin bài: Trần Thị Thúy Nga

Tags: