Thực trạng và giải pháp chỉ đạo của Chi bộ Nông Lâm Ngư đối với nhiệm vụ chuyên môn tại khoa Nông Lâm Ngư

         Chi bộ Nông Lâm Ngư trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Khoa. Nhiệm vụ của chi bộ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo công tác đoàn thể và chuyên môn trong Khoa, đẩy mạnh việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong nhà trường, nhằm phát huy quyền làm chủ của quần chúng, tích cực thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; lãnh đạo công tác quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên;  xây dựng tổ chức chi bộ trong sạch vững mạnh; lãnh đạo Đảng viên giám sát mọi hoạt động của nhà trường, lãnh đạo Khoa theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2018 - 2019 quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ có nhiều thuận lợi. Đảng viên trong chi bộ có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu, tinh thần tự giác học tập nâng cao trình độ tốt. Hoạt động chuyên môn tương đối đều tay, gương mẫu trong các hoạt động. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo còn gặp một số khó khăn bất cập một số ngành tuyển sinh khó khăn dẫn đến tâm lý, tư tưởng một số đảng viên còn có dao động. Sự phối kết hợp ở một số bộ phận chưa nhịp nhàng, tính chủ động trong công việc chưa cao.

                                  

  Đồng chí TS. Dương Xuân Thao trao tặng giấy khen chi bộ xuất sắc cho ĐC Trương Quang Ngân- Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Nông Lâm

         Trong năm học 2018-2019; 2019-2020 chi bộ chỉ đạo Khoa chuyên môn lập kế hoạch triển khai nghiêm túc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy của các giảng viên thông qua các hoạt động chuyên môn, tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp bộ môn, kiểm tra bài giảng, dự giờ (đối với giảng viên mới) tổ chức dự giờ (cấp khoa) đánh giá đối với các giảng viên, kết quả trong năm học 2018-2019 dự giờ 6/15 giảng viên, năm học 2019-2020 (học kỳ 1), tổ chức dự giờ 4/15 giảng viên, đạt loại khá trở lên. Giảng viên đã chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng, tài liệu học tập tham khảo phù hợp với chuyên môn. Nhiều giảng viên trong khoa đã sử dụng các phương pháp dạy học mới vào giảng dạy.

                                  

                   ĐC. Trương Quang Ngân- Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Nông Lâm lên nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An

         Đầu năm học chi bộ tiến hành họp và ban hành Nghị quyết kế hoạch về việc tăng cường công tác giảng dạy thực hành, thực tập tại cơ sở để đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2018-2019; 2019-2020. Kế hoạch chỉ đạo các giải pháp hợp tác doanh nghiệp với khoa và nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tạo đầu ra cho sinh viên. Trong năm 2019 khoa đã trực tiếp làm việc và ký liên kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu, hỗ trợ sinh viên thực hành thực tập với 4 doanh nghiệp. Trong năm học 2019 – 2020, Khoa  đã tổ chức cho sinh viên các Khóa 2, 3, 4 đi thực tập tốt nghiệp, thực tập giáo trình, tham quan học tập tại các đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì, Hà Nội, Trung tâm sản xuất tinh đông lạnh Moncada, Trung tâm nghiên cứu Dê và thỏ Sơn Tây – Hà Nội, Trang trại lợn giống của công ty chăn nuôi Mitraco, công ty Thức ăn Greendfeed. Công ty TNHH xây dựng Đông Á, Các Trung tâm khai thác quỹ đất, văn phòng Đăng ký đất đai các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc. Đảm bảo 100% các lớp được thực hành theo đúng kế hoạch. Công tác thực hành môn học tại phòng thí nghiệm, tại trường được phối hợp nhịp nhàng, có sự kết hợp các môn học nhằm giảm chi phí, tiết kiệm kinh tế nhưng vẫn đảm bảo sinh viên được thực hành tất cả các nội dung liên quan.

                                  

                                                               Sinh viên ngành Thú Y đang tháo tác lấy máu tĩnh mạch đuôi trên bò

                                                   

                                                                     Sinh viên ngành Thú Y đang tiến hành mổ khám trên chó

                                                   

                                                             Sinh viên ngành Quản lý đất đai đang thực hành môn đo đạc

         Bên cạnh các kết quả đã được quá trình lãnh đạo của Chi bộ còn có một số tồn tại như: Quá trình kiểm tra giám sát việc thực hiện các kế hoạch còn chậm, chưa có nhiều đánh giá việc thực từng kế hoạch; một số giảng viên còn chậm tiếp cận với phương pháp dạy học mới, chưa phát huy được tính tích cực của sinh viên trong học tập và NCKH. Nguyên nhân do công tác tuyển sinh ngày càng khó khăn, một số giảng viên không có giờ giảng nên chưa tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Một số giảng viên mới nhận công tác, chưa tiếp cận và trải qua các chương trình đào tạo giảng dạy đại học nên khả năng này còn hạn chế.

          Để khắc phục các tồn tại đó, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện như: Thứ nhất, tích cực tự học nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các khóa học cao hơn. Thứ hai, tích cực dự giờ giảng viên để học hỏi, rút kinh nghiệm. Thứ ba, tích cực tự học, bồi dưỡng trình độ chuyên môn qua các khóa học, lớp tập huấn, hoặc thông qua thực tiễn tại các doanh nghiệp, trạm, trại, trung tâm nghiên cứu. Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch để chỉ đạo kịp thời nghiêm túc. Đưa các nhiệm vụ vào việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng năm.

                                                                                                                     Trương Quang Ngân, Bí thư chi bộ - Trưởng Khoa

Tags: