• Ảnh slide
  • Ảnh slide
  • Ảnh slide
  • Ảnh slide
  • Ảnh slide
  • Khoa Quản trị kinh doanh

    Khoa Quản trị kinh doanh

  • Ảnh slide

TIN TỨC

TỔNG QUAN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hội thảo Kỹ năng mềm

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỀ “KỸ NĂNG MỀM” (Tháng 8/2017)

Sáng ngày 12/8/2017 tại phòng E3.3 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (ĐHKTNA) đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp khoa do khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD) tổ chức về chủ đề “Kỹ năng mềm với Sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An” do hai giảng viên trong ...