• Hình ảnh Slider3
  • Hình ảnh Slider4
  • Hình ảnh Slider5
  • Hình ảnh Slider1
  • Hình ảnh Slider2

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

HỘI THẢO NÂNG CAO KHẢ NĂNG HỌC TIẾNG ANH VÀ LUYỆN THI IELTS HIỆU QUẢ

Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trang trọng tổ chức tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “NÂNG CAO KHẢ NĂNG HỌC TIẾNG ANH VÀ LUYỆN THI IELTS HIỆU QUẢ”.