Liên Chi Đoàn Tài chính - Ngân hàng trong đêm Tổng kết hoạt động Đoàn - Hội năm học 2013 - 2014 và Tình nguyện hè năm 2014

Để nhìn lại hoạt động trong năm học 2013 – 2014 và đề ra phương hướng cho năm học mới, ngày 08/10/2014, Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức lễ tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2013 – 2014 và Tình nguyện hè 2014. Trong đêm hội này, Liên Chi Đoàn đã cử các Đoàn viên ưu tú đến tham dự. Liên Chi Đoàn đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen thưởng từ phía Tỉnh Đoàn và Đoàn trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: