Mời tham dự chương trình "AI LÀ TRIỆU PHÚ"

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 02 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “AI LÀ TRIỆU PHÚ”

 

Kính gửi: - Tập thể sinh viên Đại học K1, K2

                 - Tập thể sinh viên Cao đẳng K9, K10, K11

                 - Tập thể học sinh Trung cấp K38

           Được sự đồng ý của BGH Nhà trường, khoa Tài chính - Ngân hàng phối hợp với Đoàn trường cùng các bộ phận liên quan tiến hành tổ chức chương trình “AI LÀ TRIỆU PHÚ” nhằm hướng tới chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo tới các học sinh, sinh viên của các lớp về việc mời tham dự đêm Chung kết cuộc thi “AI LÀ TRIỆU PHÚ” như sau:

           1. Thời gian: Bắt đầu từ 19 giờ 15 phút, thứ 4, ngày 04/11/2015

           2. Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

           Rất mong được sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình và đúng thời gian của các học sinh, sinh viên. Trân trọng./.

BCN khoa

Tài chính - Ngân hàng

Phụ trách khoa

 

 

Phạm Thị Mai Hương

 

 

T/M LCĐ khoa

Tài chính - Ngân hàng

Bí thư

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

 
Tags: