• 50 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

    50 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

  • Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

    Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

  • Ảnh slide
  • Ảnh slide
  • Ảnh slide
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh