Danh sách HSSV được đề nghị nhà trường cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của HSSV trong học kỳ 1, năm học 2015  - 2016; căn cứ vào Quỹ học bổng khuyến khích học tập của Trường, hiện nay, Phòng Công tác CT HSSV đã hoàn thành thành việc xét và lập danh sách các HS, SV  được đề nghị Nhà trường xét học bổng khuyên khích học tập học kỳ 1, năm học 2015 - 2016. Đề nghị tất cả các em HS, SV xem danh sách, nếu sinh viên nào có ý kiến  thắc mắc thì trực tiến đến phòng Công tác CT HSSV để được giải đáp. Đến hết ngày 25/4/2016 nếu không có ý kiến gì khác thì Phòng sẽ trình Ban giám hiệu ra quyết định công nhận danh sách các sinh viên được cấp học bổng KKHT kỳ 1, năm học 2015 - 2016.

Xem danh sách sinh viên được cấp học bổng HK1 tại đây

TP CTCT HSSV

Nguyễn Quốc Sơn

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh