Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa năm học 2016 - 2017

Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về biển đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam; đồng thời giúp sinh viên nắm được tình hình anh ninh trật tự trên địa bàn Nghệ An, nâng cao ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội và định hướng dư luận cho sinh viên. Sáng ngày 18/2/2017, tại Hội trường A, Phòng Công tác chính trị HSSV - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức học Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khóa năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Đại học Khóa 2 và Cao đẳng K11. 

Sinh viên tham gia lớp học

Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa lần này được tổ chức trong thời gian 02 ngày. Toàn bộ sinh viên của Đại học Khóa 2 và Cao đẳng khóa 11 được chia thành 02 lớp học.  Tại  các buổi học, sinh viên được nghe các đồng chí Trung tá Trịnh Quốc Tuấn - Trưởng khoa Giáo viên Trường Quân sự tỉnh báo cáo chuyên đề  “Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về Chiến lược biển đảo”; đồng chí  Thượng úy Nguyễn Thanh Tài - Bí thư chi đoàn Công An Thành phố Vinh trao đổi  về Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua, tình hình đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm và định hướng tư tưởng trong sinh viên.

Đ/c Thượng Úy Nguyễn Thanh Tài - Bí thư chi đoàn Công An thành phố Vinh báo cáo tại lớp học

Đ/c Trung tá Trịnh Quốc Tuấn - Trưởng khoa Giáo viên - Trường Quân sự tỉnh Nghệ An báo cáo tại lớp học

Kết thúc đợt sinh hoạt, các em sinh viên đã viết bài thu hoạch và có thể khẳng định rằng các em sinh viên đã nắm được những kiến thức  cơ bản về biển, đảo của nước ta và quan điểm của Đảng Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo Việt Nam; đồng thời nắm bắt được phần nào tình hình an ninh chính trị và các tệ nạn xã hội để phòng tránh, hiểu rõ bản chất của các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta trong thời gian vừa quan diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

Tin: Quốc Sơn, Ngọc Hà

Ảnh Quốc Sơn 

 

 

 

 

 

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh