Hội nghị cán bộ công chức năm học 2016 - 2017

Sáng ngày  04/10/2014, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã diễn ra Hội nghị Cán bộ, công nhân, viên chức năm học 2016 - 2017. Về dự Hội nghị có sự tham  gia của 184/200 CB,GV trong toàn trường.

Các đ/c lãnh đạo Nhà trường và toàn thể CBCNVC tham dự Hội nghị

 Thay mặt Đảng ủy, BGH, đ/c Nguyễn Thị Mai Anh - P.Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017. Bản Báo cáo đã tổng kết và đánh giá những thành quả đầy nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CB, GV, CNV nhà trường trong năm học 2015 - 2016; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận rút kinh nghiệm từ những  những tồn tại của Ban giám hiệu và các đơn vị trong năm học vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhà trường năm học 2016 - 2017.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2016 - 2017

Tại Hội nghị, đ/c Chu Thị Hải – Chủ tịch Công đoàn Trường  báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm học 2015 – 2016 và một số nhiệm vụ cơ bản của năm học 2016 – 2017. Bản Báo cáo đã tổng kết một cách toàn diện các hoạt động thi đua của đoàn viên Công đoàn trường trong năm học vừa qua như công tác giảng dạy, học tập nâng cao trình độ, công tác phục vụ HSSV, các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Kết quả thi đua năm  học 2015 – 2016 cụ thể như sau:   

Về danh hiệu chuyên môn

  • 14 tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐXS cấp Trường.
  •  04 đơn vị được đề nghị danh hiệu LĐXS cấp Tỉnh
  • 02 đơn vị được đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh.
  • 32 cá nhân được công nhận danh hiệu CSTD cấp cơ sở
  • 01 cá nhân được UBND tỉnh công nhận CSTĐ cấp tỉnh
  • 02 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể XS.
  • 02 cá nhân được đề nghị và làm hồ sơ thưởng Huân chương Lao động Hạng ba

Về danh hiệu Công đoàn

  • 20 cá nhân được công đoàn cơ sở khen thưởng
  • 10/12 tổ Công đoàn được được Công đoàn cơ sở khen thưởng.

Đ/c Chu Thị Hải thông qua Báo cáo tổng kết thi đua năm học 2015 - 2016

Diễn ra trong bầu không khí thảo luận sôi nổi và nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung trao đổi xung quanh những chủ đề: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm các giải pháp tuyển sinh,  tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và mở rộng hình thức, quy mô đào tạo; tăng cường công tác quản lý HSSV, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ giảng dạy và học tập... Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của CB, GV,  TS. Dương Xuân Thao – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường  đã đưa ra những kết luận xác đáng và phương án giải quyết phù hợp tâm tư nguyện vọng của CB,GV.

TS. Dương Xuân Thao - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu kết luận tại Hội nghị

          Hội nghị cũng đã giành thời gian để trao các danh hiệu CSTĐ cơ sở cho 32 cá nhân và trao giấy khen của Công đoàn cơ sở cho 20 đoàn viên Công đoàn Trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Chủ trì Hội nghị

Trao thưởng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở cho các cá nhân

Trao thưởng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở cho các cá nhân

Đ/c Chu Thị Hải - Chủ tịch Công đoàn trường trao giấy khen của CĐ Trường cho các đoàn viên công đoàn

Tin Quốc Sơn

Ảnh: Quốc Sơn, Mạnh Hưng

 

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh