• Hội thi sinh viên với văn hóa học đường

  Hội thi sinh viên với văn hóa học đường

 • Lưu học sinh Lào tại giảng đường trong giờ giải lao

  Lưu học sinh Lào tại giảng đường trong giờ giải lao

 • Sinh viên tham gia Hội thi Sinh viên ĐHKTNA thực hiện nếp sống văn hóa

  Sinh viên tham gia Hội thi Sinh viên ĐHKTNA thực hiện nếp sống văn hóa

 • Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Phòng Công tác sinh viên chụp tặng hoa chúc mừng 02 đảng viên mới

  Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Phòng Công tác sinh viên chụp tặng hoa chúc mừng 02 đảng viên mới

 • Cán bộ Phòng Công tác sinh viên

  Cán bộ Phòng Công tác sinh viên