CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC SƠN

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: KTX Trường ĐH Kinh tế NA

Di động: 0988.818.038

Nhà riêng: 0383.595.465

Email: quocsonna@gmail.com

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ:P.Trung Đô - TP Vinh

Di động: 0948.450.788

Nhà riêng:

Email:

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ VÂN

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Khối 11 - Hà Huy Tập - TP Vinh

Di động: 0976.981.917

Nhà riêng:

Email:

HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ HOÀNG

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Khối 6 - Bến Thủy - TP Vinh

Di động: 0983.551.627

Nhà riêng:

Email:

HỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ NGỌC HÀ

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Mỹ Long - Hưng Đông - Vinh

Di động:

Nhà riêng:

Email:

HỌ VÀ TÊN: ĐẬU THỊ VÂN ANH

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - NA

Di động: 0977.393.605

Nhà riêng:

Email:

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ MAI

Học hàm - Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: KTX Trường ĐH Kinh tế NA

Di động: 0977.248.890

Nhà riêng:

Email:

 

Tags: