Cơ cấu tổ chức phòng Công tác HSSV

Họ và tên:  Nguyễn Quốc Sơn
Học hàm - học vị:Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng phòng
Địa chỉ: KTX Trường CĐ Kinh tê- Kỹ thuật NA
Di động: 0988818038 - Điện thoại nhà riêng:0383 595465
Mail: quocsonna@gmail.com
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hiền
Học hàm - học vị:Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Địa chỉ: Phường Trung Đô, Vinh, Nghệ An
Di động: 0948450788 - Điện thoại nhà riêng:
Mail: 
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mai
Học hàm - học vị:Trung cấp
Chức vụ: Chuyên viên
Địa chỉ: Ký túc xá trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Di động: 0977.248.890
Mail: 
Họ và tên:  Nguyễn Thị Vân
Học hàm - học vị:Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Địa chỉ: Khối 11 - Hà Huy Tập - Tp Vinh - Nghệ An
Di động: 0976981917 - Điện thoại nhà riêng:
Mail: 
Họ và tên:  Lê Thị Hoàng
Học hàm - học vị:Thạc sĩ
Chức vụ: Chuyên viên
Địa chỉ: Khối 6, Bến Thủy, Vinh, Nghệ An
Di động: 0983551627 - Điện thoại nhà riêng:
Mail: 
Họ và tên:  Bùi Thị Ngọc Hà
Học hàm - học vị:Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên
Địa chỉ: Hưng Đông - Vinh
Di động:  - Điện thoại nhà riêng:
Mail: 
Họ và tên:  Đậu Thị Vân Anh
Học hàm - học vị:Đại học
Chức vụ: Chuyên viên
Địa chỉ: Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Di động: 0977.393.605
Mail: