Danh sách giáo viên chủ nhiệm khóa 10 và Tc K38

Danh sách GVCN khóa 10 và TC khóa 38