Kết quả cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" vòng sơ khảo năm 2018 (SWIS-2018).

Mời các em sinh viên xem Kết quả cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động