Danh sách HSSV được trao học bổng tài trợ của trung tâm anh ngữ ASEM

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 Đinh Thị Khuyên Kế toán K8-04  
2 Tăng Thị  Hồng Kế toán K8-04  
3 Nguyễn Thị Lâm Kế toán K8-02  
4 Lê Thị Thùy Dung Kế toán K8-02  
5 Dương Thị Thùy Kế toán K8-05  
6 Nguyễn Thị Hồng Kế toán K8-15  
7 Cao Thị Trang Kế toán K8-15  
8 Nguyễn Duy Lành Kế toán K8-16  
9 Đào Danh Toàn Toàn TCNH K9  
10 Nguyễn Thị Hải Linh Kế toán K9-01