Tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid - 2019

Ngày 06/02/2020, Trường Đại Kinh tế Nghệ An đã ban hành Thông báo số 120/TB-ĐHKTNA về việc  cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19, để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan và làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức, sinh viên, Nhà trường thông báo tiếp tục dừng hoạt động giảng dạy, học tập từ thứ Hai, ngày 17/02/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Nhận được Thông báo,  Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện/.

Tags: