Công tác phòng dịch đón sinh viên trở lại trường học

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự chỉ đạo của Đảng ủy, BGH Nhà trường về phòng chống dịch  Covid 19, để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, Phòng Công tác sinh viên đã chủ trì và phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban quan lý Ký túc xá thực hiên các biện pháp khử trùng, sát khuẩn để đón sinh viên trở lại Trường học tập.

     Trước ngày học trở lại chính thức, công tác sát khuẩn phòng dịch đã được triển khai cho sinh viên trở lại Ký túc xá của Nhà trường để chuẩn bị học tập.

Rửa tay sát khuẩn tại Khu Ký túc xá

   Mọi công tác chuẩn bị đã được Nhà trường thực hiện đầy đủ: Vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị - y tế, thông tin tuyên truyền phòng chống dịch Covid trên trang web của Nhà trường và trên các trang mạng xã hội, phân công nhiệm vụ  cụ thể tới từng bộ phận, thành viên.

Phun thuốc khử  trùng phòng học, ký túc xá

    Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ phòng dịch, sinh viên, cán bộ Nhà trường trước khi vào lớp đã thực hiện công tác rửa tay sát khuẩn.

Rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học

Cán bộ, giảng viên rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc

    Nhà trường và sinh viên, không ai nằm ngoài cuộc chiến với dịch bệnh và sinh viên cũng là một phần quan trọng. Do đó, khi trở lại trường học, Nhà trường mong muốn, sinh viên không chỉ học tập mà còn thực sự là những sinh viên đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh bằng cách thực hiện nghiêm túc những điều sinh viên cần làm trước khi vào trường học./.

 

Phòng Công tác sinh viên