Hội nghị cố vấn học tập năm học 2019-2020

          Nhằm trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp để nâng cao chất  lượng hoạt động của đội ngũ cố vấn học tập ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sáng ngày 13/9/2019, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác CVHT năm học 2019-2020. Về tham dự và điều hành Hội nghị, đại diên Ban giám hiệu có cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh- UV BTV, Phó hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí là trưởng, phó, giảng viên các khoa có cố vấn học tập.

Toàn cảnh Hội Nghị

Đề dẫn Hội nghị, thầy Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng phòng Công tác sinh viên khẳng định: “Cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Mỗi cố vấn học tập là một nhân tốt then chốt trong quan hệ nhà trường – sinh viên, mỗi cố vấn học tập là một chuyên gia tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, định hướng nghề nghiệp và cả tâm tư tình cảm cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường”.

Thầy Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng Công tác sinh viên phát biểu đề dẫn Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh đã khẳng định: ngoài nhiệm vụ giảng dạy, mỗi giảng viên còn là chuyên gia tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện của sinh viên, chuyên gia tư vấn cho sinh viên. Chính vì vậy, công tác cố vấn học tập luôn được Nhà trường xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Cũng tại Hội nghị, Thầy Nguyễn Quốc Sơn- TP Công tác sinh viên đã đánh giá kết quả thực hiện công tác cố vấn học tập năm học năm học 2018-2019 và phương hướng năm hoạt đông năm học 2019 – 2020; Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến tham luận từ các cố vấn học tập và lãnh đạo các khoa chuyên ngành. Các tham luận đã tập trung chỉ ra thực trạng của công tác cố vấn học tập ở Trường thời gian qua, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực có ý nghĩa giá trị. Hội nghị cũng đã đươc nghe đại diện phòng Quản lý Đào tạo, phòng Công tác sinh viên giới thiệu về chức năng nhiệm vụ, quyền lợi và một số kỹ năng mà cố vấn học tập cần phải nắm vững để hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

                                                                     Ảnh: Ngọc Hà; Tin bài: Mai Phương

Tags: