• Khai giảng năm học 2018-2019

  Khai giảng năm học 2018-2019

 • Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường

  Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường

 • Thầy và trò bên giảng đường

  Thầy và trò bên giảng đường

 • Cán bộ phòng Đào tạo trong ngày 20/11

  Cán bộ phòng Đào tạo trong ngày 20/11

 • Khai giảng năm học 2015-2016

  Khai giảng năm học 2015-2016