Lịch thi học kỳ 1 CĐ liên thông ĐH chính quy khóa 4 kế toán (đợt 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 CĐ LIÊN THÔNG ĐH CQ KHÓA 4 KẾ TOÁN (ĐỢT 1)

TT

Môn thi 
Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  số  Ghi chú 
Thứ  Ngày,tháng,năm  phòng 
1 Kinh tế phát triển ĐH kế toán LT Ca 1 S Thứ 7 17/6/2017 1  
2 Thống kê DN ĐH kế toán LT Ca 2 S Thứ 7 17/6/2017 1  
3 Tài chính DN ĐH kế toán LT Ca 1 C Thứ 7 17/6/2017 1  

Lưu ý:       * Sinh viên thi buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút ;  ca 2 có mặt 8 giờ 15 phút  

    * Sinh viên thi buổi chiều ca 1 có mặt lúc 13 giờ 30 phút;  ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh