LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tin học đại cương K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Học xong thi    
2 Toán cao cấp K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 2 5/11/2018    
3 Anh văn 1 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 6 9/11/2018    

Lưu ý:           * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

Tags: