LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 6 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐẠI HỌC KHÓA 6 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tin học đại cương K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Học xong thi    
2 Toán cao cấp K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 5 31/10/2019    
3 Anh văn 1 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 3 5/11/2019    

Lưu ý:        * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

*  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

 
 

 

 

 

Tags: