LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Văn hóa DN ĐH LT K6 Kế toán Ca C Thứ 7 24/08/2019 1 Yêu cầu:
2 Kinh tế phát triển ĐH LT K6 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 25/08/2019 1 Giảng viên dạy các
3 Kế toán TC 1 ĐH LT K6 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 25/08/2019 1 môn cung cấp đề
4 Anh văn chuyên ngành ĐH LT K6 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 25/08/2019 1 cương ôn tập khi đã
5 Tài chính DN ĐH LT K6 Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 25/08/2019 1 kết thúc học phần
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra 

Lưu ý:             * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

              *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 
Tags: