Lịch thi học kỳ 2 CĐ liên thông ĐH chính quy khóa 3 (Lần 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 CĐ LIÊN THÔNG ĐH CHÍNH QUY KHÓA 3 (LẦN 2)

TT

Môn thi 
Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  số  Ghi chú 
Thứ  Ngày,tháng,năm  sv
1 Phân tích tài chính DN ĐH kế toán LT Ca 1 Tối Thứ 7 09/09/2017 19  
  Quản trị doanh nghiệp ĐH QTKD LT 9  
  Quy hoạch tổng thể KTXH ĐH QLĐĐ LT 1  
2 Kế toán TC 3 ĐH kế toán LT Ca 2 Tối Thứ 7 09/09/2017 22  
  Quản trị chiến lược ĐH QTKD LT 1  
  Đăng ký thống kê ĐĐ ĐH QLĐĐ LT 1  
3 Thực hành kế toán TC ĐH kế toán LT Ca 1 Tối Chủ nhật 10/09/2017 7  
  Bồi thường hỗ trợ tái ĐC ĐH QLĐĐ LT 1  
4 Kế toán máy ĐH kế toán LT Ca 2 Tối Chủ nhật 10/09/2017 7  
  Hệ thống thông tin đất LIS ĐH QLĐĐ LT 1  
5 Thực hành trắc địa ĐH QLĐĐ LT Ca 1 Tối Thứ 7 16/9/2017 1  
  Đê thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra ) , Lệ phí thi lại: 30.000đ/1sv/1 môn   

Lưu ý:       * Sinh viên thi buổi tối ca 1 có mặt lúc 19 giờ ;  ca 2 có mặt 20 giờ 30 phút  

 

 

 

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh