Lịch thi học kỳ 2 Đại học khóa 3 (Lần 2 - Đợt 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2 - ĐỢT 1) 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv  
1 Tiếng Anh 2 K.toán + K.tế + QTKD + QLĐĐ + Thú y Ca 1 S Thứ 6 16/06/2017 33  
2 Lý thuyết XS và TK toán K.toán + K.tế + QTKD + QLĐĐ + Thú y Ca 2 S Thứ 6 16/06/2017 116  
3 Giáo dục quốc phòng K.toán + K.tế + QTKD + QLĐĐ + Thú y Ca 1C Thứ 6 16/06/2017 48  
4 Sinh học ĐC Thú y Ca 2 C  Thứ 6 16/06/2017 8  

      Lưu ý :   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút 

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

 

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh